Protectia datelor

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

LEISURE OPERATOR, cu punctul de lucru in Bucuresti, Bd Regina Elisabeta nr
7-9, sector 3, colecteaza si proceseaza datele personale, in conformitate
cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei notificari
este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt
utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi
aceasta notificare cu atentie.

Utilizarea datelor personale

LEISURE OPERATOR colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale
in urmatoarele scopuri:

a) in scopul prestarii serviciilor turistice (ofertarea si emiterea
documentelor de caaltorie, gestionarea contractelor cu turistul, bonurilor
de comanda, facturilor, procesarii rezervarilor catre parteneri intreni
sau externi);

b) in scopul ofertarii si comunicarii privind suportul oferit in alegera
ofertei

c) in scopul respectarii obligatiilor legale;

d) in scop de marketing, pentru informare si acordarea de beneficii de
loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si
produselor oferite.

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru
fiecare din scopurile mentionate mai sus este:
• consimtamantul dumneavoastra;

• contractul turistul la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea
dumneavoastra inainte de incheierea unui contract;

• o obligatie legala;

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale
colectate:
• autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);

• furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de rezervare
(ex. Locatii de cazare, companii de zbor, parteneri de turism revanzatori,
asiguratori etc);

• agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul turismului
• intermediarii implicati in administrarea contractelor turistice, in
cazul externalizarii serviciilor de contabilitate, IT
• alte companii din cadrul LEISURE OPERATOR.

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene

LEISURE OPERATOR ar putea sa transfere datele personale catre alte
companii colaboratoare LEISURE OPERATOR aflate in exteriorul Zonei
Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, LEISURE OPERATOR
semneaza clauze contractuale standard pentru a se asigura ca transferul de
date cu caracter personal este reglementat cu acelasi nivel de securitate
si de strictete ca si transferurile efectuate in cadrul Comunitatii
Europene. Aceste clauze contractuale standard se stipuleaza in contratele
de colaborare externe.

Pastrarea datelor personale

Datele personale vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru
scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de
dispozitiile legale in materie de asigurari.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra
personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in baza
conditiilor specificate in legea 677/2001 si in Regulamentul privind
protectia datelor la nivel european 679/2016*, va puteti exercita oricare
dintre urmatoarele drepturi:
• dreptul de acces la datele personale care va privesc;
• dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele
sunt inexacte sau incomplete;

• dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de ex.
cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile
mentionate mai sus);

• dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite
circumstante (de ex. atunci cand dumneavoastra contestati exactitatea
datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor
date);

• dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta
privind protectia datelor;
• dreptul de a va opune prelucrarii;

• dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru
prelucrarea datelor personale, la care ati consimtit anterior.

*Incepand cu data intrarii in vigoare a Regulamentului UE 679/2016,
respectiv 25 mai 2018, veti beneficia si va veti putea exercita
suplimentar:

• dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre LEISURE
OPERATOR pentru stergerea evidentelor datelor personale din mediul
on-line;

• dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor
dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat
de dumneavoastra;

• dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea
datelor, de catre operator.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari
suplimentare cu privire la aceasta notificare sau in legatura cu
utilizarea de catre LEISURE OPERATOR a datelor personale, va rugam sa ne
contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai
jos, precizand, totodata, numele dumneavoastra, adresa postala sau de
email (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul
dumneavoastra de telefon precum si scopul cererii dumneavoastra.

Ne puteti contacta:
• prin email – la adresa: office@turismin.ro;
• personal – la biroul din Bucuresti, Bd Regina Elisabeta Nr 7-9, etaj 1,
birou 27
• printr-o cerere transmisa prin posta la adresa mai sus mentionata,
Bucuresti;
• telefonic – la numarul: 0752150538 (DPO delegat)

Detalii suplimentare precum si eventuale actualizari ale acestei
notificari privind protectia datelor dumneavoastra – puteti gasiti pe
pagina web a companiei – sectiunea Protectia Datelor.